Törvényi háttér

A törvényi szabályozás , és amiben segítünk Önnek vagy Cégének!

JÓ TUDNI!!
JÓ TUDNI!!

Üdvözletem!

Ebben a részben RÖVIDEN összefoglaljuk néhány sorban a tűzvédelmi rendszerek karbantartására vonatkozó utasításokat:

  • A rendszerek és berendezések kezelésére és karbantartására kétféle előírás a mérvadó: a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a gyártók által kiadott kezelési és karbantartási utasítások.

Jelenleg a 2011-es OTSZ van érvényben. A lényegesebb előírások az OTSZ-ből:

Az üzembe helyezés és üzemeltetés szabályai:

1. Az elkészült berendezésről az átvétel időpontjában a kivitelezőnek a következő bizonylatokat kell szolgáltatnia:

  • Alaprajzot és szükség szerinti metszeti rajzokat és leírást, amelyek tartalmazzák a hő- és füstelvezetők méreteit és elhelyezését, a nyitószerkezet működését és kialakítását, továbbá a vezérlő elemek működését, elhelyezését és kialakítását.
  • Kezelési és karbantartási utasítást
  • Nyilatkozat az előírtak betartásáról
  • Nyilatkozat a rendszer üzemképességéről

Ø Tehát dokumentációnak kell lennie a tűzvédelmi rendszerekről! Pótolni kell, ha nincs!

2. A hõ- és füstelvezetõ rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó mûszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenõrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

Ø A gyártói utasítások mérvadóak!

3. Vonatkozó mûszaki követelmény eltérõ rendelkezése hiányában a hõ és füstelvezetõ rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenõrizni és karbantartani.

Ø Félévente !

4. A rendszer mûködésérõl és ellenõrzésérõl, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az idõpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Ø Karbantartási napló !

5. A túlnyomásos szellõztetésû füstmentes lépcsõházak mérését meg kell ismételni , ha a lépcsõházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor, illetve 5 évente.

Ø Új rendelkezés, hogy 5 évenként meg kell ismételni a méréseket!

Amiben szakszerűen segíteni tudunk!
Amiben szakszerűen segíteni tudunk!

Csappantyúk esetében:

1. Első karbantartás:

a. Üzemeltetési napló indítása, az összes gyári adat rögzítése, azonosítók összefoglalása.

b. karbantartási ütemterv készítés.

c. tűzállósági határértékek ellenőrzése.

d. beépítés ellenőrzése mechanikai szempontból (pl. akadálymentes mozgás)

e. elektromos vezérlések ellenőrzése

f. tömítések ellenőrzése a falszerkezet függvényében

g. hőtágulás ellenőrzése

h. működés ellenőrzés

i. jegyzőkönyvezés

2. Félévente:

a. beépítés ellenőrzése mechanikai szempontból (pl. akadálymentes mozgás)

b. elektromos vezérlések ellenőrzése

c. működés ellenőrzés

d. jegyzőkönyvezés 


Javaslat a ventilátorokra:

1. Első karbantartás:

a. Üzemeltetési napló indítása, az összes gyári és mért adat rögzítése, azonosítók összefoglalása

b. karbantartási ütemterv készítés

c. áramfelvétel mérés

d. rezgés mérés

2. Negyedéves karbantartás:

a. üzempróba

b. áramfelvétel mérés

c. jegyzőkönyvezés

3. Féléves karbantartás:

a. üzempróba

b. áramfelvétel mérés

c. rezgés mérés

d. jegyzőkönyvezés

4. Éves karbantartás:

a. üzempróba

b. áramfelvétel mérés

c. rezgés mérés

d. jegyzőkönyvezés

5. Szükség szerint: tisztítás, zsírzás, csapágycsere, kiegyensúlyozás az üzemidők és az állapot függvényében